Meaning of Peranginangin KaChinesembun in Batak

In Batak , the name Peranginangin KaChinesembun means – clan of Peranginangin located in kaChinesembun . The name Peranginangin KaChinesembun originated as an Batak name. The name Peranginangin KaChinesembun is most often used as a boy name. Meaning of Peranginangin KaChinesembun African Name Meaning – Meaning of Peranginangin KaChinesembun : clan of Peranginangin located in… Read more »